تبلیغات
عشقه دو حرفی - دل نوشته های عاشقانه با عكسهای رومانتیک

من اگه خدا بودم...


اینقدر هوای دو نفره رو به رخ تک نفره ها نمیکشیدم...نـتــرس از هجـــــ ـــ ـوم حـضــــــ ــــ ــورم ..


چــــیزی جــــ ـــ ـز

هر روز تكراریست;

صبح هم ماجرای ساده ایست

گنجشکها بی خودی شلوغش می کنندعمر من قد نمیدهد;

به سفرت بگو كوتاه بیاید

رد پاهایم را پاک می کنم;

به کسی نگویید

من روزی در این دنیا بودم.


خدایا

می شود استعـــــفا دهم؟!

کم آورده ام ...!


9u6n5bxt0z5kt49br1.jpg


آن; شب ...


که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را ...


تماشا می کرد ...

آن شب که شب پره ها ..

عاشــقـــانه تر ..

نــــور را می جســـتند ...!

و اتاقم ..

سرشار از عطر بوسه و ترانه بود... !

دانستم..


تـــــو

njc53z2ds7kfh9zghmdb.jpg


من کویر خسته ام تویی نم نم بارون;

دلم برات تنگ شده کجائی

 


این روزها;

آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست

که رخت های دلتنگیم را

فرصتی برای

خشک شدن نیست


1v2q5r4s6p6nusfx416w.jpg


همیشــــ ـــ ـه از آمدن ِ نــ بر سر کلماتــــــ ـــ ـ مـی ترسیــدَم !!

نـ داشتن ِ تو ...نـ بودن ِ تو ...

نـ ماندن ِ تو ...

.

.

.

کــاش اینبــار حداقل دل ِ واژه برایــــ ـــ ـم می سوختـــــ ـــ ـ

و خبــری مـی داد از

نـ رفتن ِ تـــو ..


g4yttd6hd7r30ardj02.jpg


کاش میدانستی;

لحظه هایم

بی تو تنهاست....


امید وصــل تـــو نگذاشت تا دهـــم جان را;

وگـــر نه روز فراق تـــو مردن آســـان بود


خاطراتــــــ ـــ ـ کودکیـم را ورق می زنــــ ـــ ـم;


و یک به یک ، عکسها را با نگاهــــ ــ ـم می نوشم" بند بند وجودمــــ ـــ ـ ...


بـه بند بند وجود تــو بستــه استـــــ ــــ ـ

با این همه بنــد


هوایت که به سرم می زند;

دیگر در هیچ هوایی،


نمی توانم نفس بکشم!

عجب نفس گیر است

هوایِ بی توئی!


میدانی تنهایی کجایش درد دارد !!؟;


انکارش ...


من تو را نمی سرایم !..

تو ...

خودت در واژه ها می نشینی ..!

خودت قلم را وسوسه می کنی !!

و شعر را بیدار می کنی !!

انگـــار;


آخرین سهــــــ ــــ ــم ما از هم

همین سکوتـــــــــ ـــــــ ــــ اجباری سـتــــــ ـــ ـ071ccywy28g0p6enpoh.jpg
 


در; بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش كرد و

كوچــــــه سرارسر میشود از وداعی عاشقانــــه


mm0paf0ipqb9ove1ps8.jpg


دلِ; سبــــــزم را گــــــ ــــ ـره زد ..

و رفتـــــــ ــــ ــ تا بـــــــه آرزوهـــایش برســــد ..

گـل یا پــوچ؟;

دستتــــــ را باز نکن، حســم را تباه مکــن

بگذار فقط تصــــــور کنم ..

که در دستانتــــ

برایـــم کمی عشق پنهـــان است ..


a36pltuimpj5zo1jyj36.jpg

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی;

چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

369fl93q5dk3y579dfb4.jpg

" تـــو ";

دو حرفـــــــــ ــــــ ــــ بیشتر نیســـت ،

کلمه ی کـــوتاهی

کـــــ ـــ ـه برای گفتنش ..

جانم به لبــــــ ـــ ـ رسید و

ناتمـــــ ــــ ــام ماند ..*


حمـاقـت کـه شاخ و دم نــدارد!!

حمـاقـت یـعنـﮯ مـن کـه

اینقــدر میــروم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوﮮ!

خـبری از دل تنـگـﮯ ِ تـو نمـی شود!

برمیگردم چـون

دلـتنـگـت مــی شــوم!!!

فرقـے نمـے کند !!!

بگویم و بدانـے ...!

یا ...

نگویم و بدانـے..!

فاصله دورت نمی کند ...!!!

در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...!

جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.:

دلــــــــــــــم.....!!!

a8zcu81mcbycfd6v05xb.jpg


در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد ،

در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام که خانه ام ابری است ،

همیشه دلتنگ توام ...


qrm7x1yf6gfpp0si0x7.jpg


امشب بازهم پستچی پیر محله ی ما نیومد

یا باید خانه مان را عوض کنم

یا پستچی را

تو که هر روز برایم نامه می نویسی .... مگه نه ؟!!

طبقه بندی: عاشقانه،

تاریخ : یکشنبه 11 اردیبهشت 1390 | 10:44 ق.ظ | نویسنده : mahnaz tabakh | نظرات